» Home    » Contact    » Galerie   Romana English

Istoricul Departamentului

Istoricul Departamentului

Istoricul Departamentului

Scurt istoric  al  Departamentului  de  Matematică

           

        Şcoala  Politehnică  din  Timişoara, şi-a început  activitatea  la data de 15 noiembrie 1920 (conform Decretului Regal, Nr. 4822 / 11.11.1920)  cu două specializări:  Mine - Metalurgie  respectiv  Electromecanică.

          Încă din primul an de funcţionare a acestor specializări la Şcoala Politehnică din Timişoara s-au predat disciplinele de matematici, ca Analiza infinitezimală (titular Traian Lalescu), Geometria analitică (titular Gheorghe Buicliu), Matematici generale (titular Augustin Coman), instituţionalizate la vremea respectivă sub denumirile de „conferinţe”. Disciplinele de matematici erau separate, organizatoric numite seminarii. Astfel, au funcţionat: seminarul de Analiză matematică (director V. Alaci, asistent V. Mioc), seminarul de Geometrie analitică (profesor titular Ovidiu Ţino), seminarul de Matematici generale (conferenţiar A. Coman).

       În anul 1933 disciplinele de Matematică  împreună cu disciplina de Mecanică raţională, s-au constituit într-o catedră unică, ca cele de tipul pe care le  avem astăzi.

       După reforma învăţământului din 1948 s-au reliefat două catedre de matematici, cea a profesorului Valeriu Alaci de la Facultatea de Mecanică, respectiv, cea a profesorului Gh.Th. Gheorghiu de la Facultatea de Construcţii, înfiinţată în 1941. Matematicienii de la nou înfiinţata Facultate de Chimie Industrială (prof. Ioan Curea, asist. U. Mărienuţ) au fost combinaţi cu disciplinele de mecanică şi de fizică formând o catedră depinzând de Facultatea de Chimie Industrială.

      După moartea profesorului V. Alaci (în 1955) profesorul Gh.Th. Gheorghiu a preluat şi conducerea catedrei de la Facultatea de Mecanică, până la transferarea sa la Institutul Pedagogic Timişoara (în 1957). După plecarea profesorului Gh.Th. Gheorghiu şefia de catedră a fost încredinţată profesorului Ioan Curea. Ulterior catedra s-a divizat în două, una depinzând de Facultatea de Electrotehnică (şef de catedră profesor Ioan Curea), a două depinzând de Facultatea de Construcţii (şef de catedră profesor Oct.Em. Gheorghiu). În 1962 profesorul Ioan Curea se transferă la Institutul Pedagogic Timişoara (nou înfiinţata Universitate, unde este numit director / rector), iar la Catedra de Matematică de la Facultatea de Electrotehnică şi Chimie i-au succedat E. Arghiriade, I. Sălăgean, V. Mioc, B. Crstici.

      Începând cu anul universitar 1972/1973 s-a creat o catedră unică de matematici pe Politehnică (la sugestia Rectorului I. Anton), şef de catedră fiind Oct.Em. Gheorghiu, urmat de B. Crstici încă din 1973 şi până în 1980. De menţionat că în această perioadă prof. B Crstici primeşte conducerea de doctorat în domeniul Matematici Aplicate la Politehnică (1977-1990), fiind singurul conducător de doctorat în acest domeniu la această instituţie. După demisia din 1980 a profesorului B. Crstici din funcţia de şef de catedră urmează la şefia catedrei prof. dr.T. Bânzaru, până în 1990, când conducerea catedrei unice a fost preluată de prof.dr. N. Boja. Dar, în 1991, din aceasta s-a separat Catedra de Matematică şi Informatică de la Facultatea de Mecanică, şef de catedră la această a doua catedră de matematică din Politehnică fiind  prof.dr. P. Izvercianu, urmat de prof.dr. Gh. Babescu. La catedra rămasă, denumită Catedra de Matematici I şi aparţinând de Facultatea de Electrotehnică, şi-a continuat activitatea ca şef de catedră prof. dr.N. Boja, până în anul 2000. Succesorul prof.dr. N. Boja la această catedră a fost ales prof. dr.O. Lipovan. Lucrările s-au desfăşurat astfel, în două catedre, până la înfiinţarea în 2001 a Departamentului de Matematică. Ca director al Departamentului a fost ales prof. O. Lipovan. În 2008 prof. O. Lipovan a fost reales Director al Departamentului.

       La   alegerile   din  anul  2012  conf.dr. Goleţ Ioan  a  fost  ales director  al  Departamentului  de  Matematică, fiind urmat la alegerile din 2016 de către conf.dr. Bînzar Tudor.

 

 Informatii utile