» Home    » Contact    » Galerie   Romana English

Noutati

» Home    » Noutati
Concursuri didactice - Noiembrie 2019
Joi 28 Feb 2019

La data de 6 noiembrie 2019, a fost lansat Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2020-2024. În acest sens au fost postate pe site-ul UPT următoarele documente: - Calendarul concursului; - Alocarea numărului de gradații disponibile; - Fișierul excel aferent; - Cererea de înscriere.

Ca element de noutate, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului actualizată prin Hotărârea de Senat nr. 119/18.04.2019, candidații au obligația să depună dosarele complete la Registratura UPT, în perioada 25 noiembrie – 3 decembrie 2019, urmând ca acestea să fie avizate juridic. Urmează procedurile standard de analiză a dosarelor la nivelul Consiliilor Departamentelor, Consiliilor Facultăților, Consiliului de Administrație și a Comisiilor Senatului. Vă rugăm să asigurați respectarea termenelor strânse impuse de Calendarul Concursului.

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2020-2024 se gaseste

aici

 Informatii utile